Om

OM SUOLO

Suolo eller suolloj betyder halvö eller udde på samiska. Jag har alltid fascinerats av samerna, fjällen och den nordiska naturen. Suolo Sustainability har sitt hjärta mitt i Kullabygden, vilken också är en halvö/udde.

Suolo är ett konsultföretag som i starkt samarbete med kunderna verkar för en mer hållbar framtid. Vi stärker våra kunders miljö- och hållbarhetsarbete från grunden.

Vi har erfarenhet både från privat och offentlig sektor. Exempel på branscher där vi jobbat är: tillverkande industri, privata återvinningsindustrier, kommunala avfallsbolag, bygg- och anläggning, sjukhus, läkemedel, offentlig upphandling mm.

PERSONAL

Carolina är utbildad civilingenjör (2001), Samhällsbyggnadsteknik.

Mellan 2001-2013 arbetade Carolina som miljökonsult. Mellan 2013-2018 har hon haft olika tjänster inom företags miljö- och arbetsmiljöorganisationer. Arbetsuppgifterna både som konsult och fast anställd har omfattat verksamhetssystem (miljö, arbetsmiljö, kvalitet), strategiska miljöutredningar (inkl Agenda 2030), hållbarhetsredovisning, interna revisioner, tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken, riskanalyser (miljö och arbetsmiljö), miljökrav i offentlig upphandling, nödlägesberedskap, lagstiftning, workshops och utbildning.

SUOLO

Sustainability AB

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.